Modernizace radiačního monitorovacího systému na jihoukrajinské JE

Čas realizace
2018-2021
Klient / Kontraktor
SE NNEGC Energoatom, Ukrajina
Umístění / Cílový uživatel
Jihoukrajinská JE , Ukrajina

Společnost VF podepsala smlouvu na výměnu zastaralého systému monitorování radiace „SEJVAL“ v Jihoukrajinské jaderné elektrárně. Rozsah dodávky zahrnoval:

 • Monitoring aerosolů, jódu a vzácných plynů – instalované a mobilní verze
 • Spektrometrické sledování aktivity primárního chladiva
 • Monitorování gama a neutronů v prostředí kontejnmentu reaktoru
 • Monitorování zpožděných neutronů
 • Monitorování aktivity kapalin
 • Návrh a dodávka jednotek pro zpracování dat, databázových serverů, komunikačních zařízení a aplikačního softwaru
 • Dodávka TLD osobního dozimetrického systému

Poskytované služby zahrnovaly:

 • Tovární zkoušky
 • Dodávku
 • Školení personálu kupujícího
 • Dohled při instalaci
 • Přejímací zkoušky na místě a uvedení do provozu