Doplnění pohavarijních monitorovacích systémů PAMS-2 na JE Dukovany

Čas realizace
2019-2021
Klient / Kontraktor
ČEZ, as, Česká republika
Umístění / Cílový uživatel
JE Dukovany, Česká republika

V rámci pofukušimských opatření se JE Dukovany rozhodla modernizovat svůj pohavarijní monitorovací systém. VF získala kontrakt na následující bezpečnostní systémy pro všechny čtyři reaktorové bloky:

  • Monitorování objemové aktivity odkalování parního generátoru
  • Monitorování objemové aktivity chladicí vody
  • Modernizace systému měření hladiny vody v reaktoru a měření průtoku za havarijními napájecími čerpadly.