PNM-02

Přenosný monitor PDE neutronů

Přenosný monitor určený pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu H*(10) v polích neutronového záření.
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Kalibrační laboratoře
Výzkumná centra
Zdravotnictví

Klíčové vlastnosti

  • Vysoká citlivost na neutronové záření, malá odezva na záření gama
  • Volitelný detektor pro simultánní měření příkonu dávkového ekvivalentu gama
  • Uživatelsky přívětivé, jednoduché použití
  • Dlouhý provoz na integrovanou vysokokapacitní nabíjecí baterii
  • Použitelný v mnoha aplikacích ve venkovním i vnitřním prostředí
  • Možnost připojení přes bluetooth

Popis

PNM-02 je určen pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu neutronů v objektech, jako jsou sklady vyhořelého paliva v jaderných elektrárnách, PET centra s cyklotronem, pracoviště s urychlovači částic, úložiště jaderných materiálů, neutronové ozařovny a podobně. 

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.