PET-02

Monitor vzdušniny

Monitorování plynných výpustí z pracovišť pro výrobu a zpracování radionuklidů emitujících pozitrony.
Zdravotnictví

Klíčové vlastnosti

  • Zařízení optimalizované pro detekci typických radionuklidů vyráběných v cyklotronech pro PET centra
  • Vhodná konstrukce a koincidenční zapojení detektorů pro minimalizaci vlivu přírodního pozadí
  • Minimalizace falešných koincidencí
  • Lokální zobrazení a ovládání a/nebo součást většího monitorovacího systému

Popis

Monitor PET-02 je určen pro monitorování plynných výpustí z pracovišť pro výrobu a zpracování radionuklidů emitujících pozitrony. Typickými uživateli jsou PET centra a cyklotronová zařízení.

Monitor je zejména vhodný pro detekci 18F a radionuklidů biogenních prvků 11C, 13N, 15O, ale detekovat lze i jiné radionuklidy emitující pozitrony (např. 82Sr/82Rb a 68Ge/68Ga).

Monitor PET-02 se skládá z následujících základních částí:

  • Měřicího potrubí kruhového průřezu s přírubami na připojované potrubí.
  • Dvojice plastických scintilačních gama detektorů v koincidenčním zapojení umístěná těsně k měřicímu potrubí do protilehlých stran, každý detektor je umístěn v olověném stínění.
  • Vyhodnocovací jednotky RPU-06 obsahující dvojici mnohokanálových analyzátorů (DIM-09) v koincidenčním zapojení.
Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.