Monitor odpadů pro maďarský úřad pro nakládání s radioaktivním odpadem

Čas realizace
2011-2012
Klient / Kontraktor
Akciová společnost pro nakládání s radioaktivním odpadem, Maďarsko
Umístění / Cílový uživatel
Akciová společnost pro nakládání s radioaktivním odpadem, Maďarsko

V roce 2011 společnost VF obdržela objednávku na monitor odpadů WAM-300 pro akciovou společnost pro nakládání s radioaktivním odpadem v Maďarsku. Začátkem roku 2012 byla úspěšně dokončena výroba systému a ve druhém čtvrtletí roku 2012 byl celý systém dodán na místo instalace.

WAM-300 je kompletní měřicí systém používaný pro charakterizaci radioaktivního odpadu skladovaného v 200litrových sudech. Pro stanovení aktivity v jednotlivých segmentech sudu využívá techniku ​​segmentované gamaspektrometrie. Klíčové součásti dodaného monitoru analýzy odpadu WAM-300 jsou:

  • Detekční část se spektrometrickým HPGe detektorem s chlazením a nastavitelným kolimátorem;
  • Kolimovaný měřič dávkového příkonu MDG-13S používaný pro rychlé skenování sudu;
  • Monitor dávkového příkonu MDG-02e pro měření dávkového příkonu na pozadí;
  • Systém nakládání a vykládání sudů;
  • Točna s váhou a zvedacím mechanismem;
  • Prozařovací zdroj, Eu-152, ve stínícím kontejneru;
  • Ovládací a napájecí rozvaděče, které umožňují místní ruční ovládání systému;
  • PC s dálkovým ovládáním a displejem s aplikačním softwarem a databází;
  • Základní kalibrační sada (vlastně navržený fantom s referenčním zdrojem).

V rámci projektu byly poskytnuty kompletní služby: základní technický návrh, detailní technický návrh, výroba, tovární testování, dodávka, montáž na místě, testování na místě a uvedení do provozu a zaškolení personálu.

Zařízení bylo schváleno příslušnými maďarskými úřady. Kompletní dokumentace byla zajištěna v maďarštině. Software byl přizpůsoben a přeložen také do maďarštiny.