Monitor pro analýzu odpadu v JE Tianwan

Čas realizace
2018-2019
Klient / Kontraktor
Kadinuo RGRMS, Čína
Umístění / Cílový uživatel
JE Tianwan , Čína

V roce 2018 společnost VF podepsala smlouvu na nový typ monitoru pro analýzu odpadu pro jadernou elektrárnu Tianwan provozovanou společností China Nuclear Power Engineering. V roce 2019 byla úspěšně dokončena výroba systému a tovární přejímací zkoušky a celý systém byl dodán na místo instalace. Monitor odpadu WAM-203 se používá pro spektrometrickou charakterizaci nízko a středně aktivního radioaktivního odpadu.

Klíčové součásti monitoru analýzy odpadu WAM-203 jsou:

  • Detekční část se spektrometrickým HPGe detektorem s 50% účinností, hybridním elektrickým/LN2 chlazením, stíněním, kolimátorem, závěrkou a vyhodnocovací elektronikou, včetně MCA pro zpracování dat
  • Oddělený a pohyblivý rotátor sudů se snímači hmotnosti
  • Vkládání/vykládání sudů, manipulační a přepravní systém
  • Rychlé skenování a monitory dávkového příkonu MDG na pozadí;
  • Ovládací a napájecí rozvaděče, které umožňují místní ruční ovládání systému, dálkové ovládání a zobrazení PC s aplikačním softwarem a databází
  • Vzdálený systém vizuálního dohledu
  • Základní kalibrační sada (fantom sudu s referenčním zdrojem)

Součástí projektu jsou následující služby: technický návrh, výroba, tovární testování a dodávka. Instalace na místě, testování na místě a uvedení do provozu a školení personálu proběhlo v roce 2020.

Standardní monitor VF odpadu byl přizpůsoben tak, aby vyhovoval specifickým požadavkům zákazníka. Toto přizpůsobení zahrnovalo speciální mechanickou konstrukci plošiny pro měření sudů, která umožňuje naložení a měření dvou různých typů sudů s velikostmi 200 l a 400 l.