Systémy pro uvolňování odpadů v jaderné elektrárně Chinshan

Čas realizace
2022-2023
Klient / Kontraktor
Raying Technology Company, Taiwan
Umístění / Cílový uživatel
Jaderná elektrárna NPP1 (Chinshan), Tchaj-wan

V červnu 2022 získala společnost VF objednávku od společnosti Raying Technology Company, Taipei na dodávku dvou kompletních systémů uvolňování odpadů do životního prostředí s různým příslušenstvím pro jadernou elektrárnu Chinshan na Tchaj-wanu.
Kompletní rozsah dodávky zahrnuje:

  • Dva  monitory pro uvolňování odpadů do životního prostředí FRM-02
  • Kalibrační sada s Cs-137 a Co-60 navazanými na NIST
  • Kontejnery na odpad
  • Transportní systém s váhou
  • Sada náhradních dílů

FRM-02 monitory pro uvolňování do životního prostředí jsou určeny pro měření a analýzu integrální aktivity radionuklidů emitujících gama záření v bednách, paletách, sudech a jiných podobných obalech odpadu.
Na základě výsledků měření je možné rozhodnout, zda má být materiál uvolněn do životního prostředí, dekontaminován nebo klasifikován a uložen jako radioaktivní odpad.
Mezi další poskytované služby patří návrh systému uvolňování, výroba zařízení, tovární testování, dodávka na místo, instalace, uvedení do provozu a školení personálu.