Dodávka systému řízeného vypouštění odpadních vod z Ústavu jaderného výzkumu ÚJV Řež

Čas realizace
2011
Klient / Kontraktor
I&C Energo, Česká republika
Umístění / Cílový uživatel
UJV Řež, Česká republika

Předmětem projektu byl návrh a dodávka systému pro řízené vypouštění odpadních vod z Ústavu jaderného výzkumu.
Součástí systému byly vymírací nádrže a systém měření a regulace.

Na míru navržený monitor aktivity kapaliny se používá k měření aktivity kapaliny odpadní vody ve vymíracích nádržích.