Modernizace radiačních monitorovacích systémů na JE Chmelnická a JE Rovno

Čas realizace
2017-2020
Klient / Kontraktor
SE NNEGC Energoatom, Ukrajina
Umístění / Cílový uživatel
JE Chmelnická (1. blok) a JE Rovno (3. blok), Ukrajina

Společnost VF podepsala smlouvu s ukrajinskou jadernou společností na výměnu zastaralých systémů monitorování radiace „SEJVAL“ v jaderných elektrárnách Chmelnická a Rovno. Rozsah dodávky zahrnuje:

  • Zařízení RMS vyšší úrovně – databázové servery, komunikační zařízení, aplikační software
  • Nákup a výroba detektorů ionizujícího záření, monitorů technologie, monitorů odpadních vod a monitorů kontaminace
  • Vybavení pro kalibrační laboratoř (sekundární standard dávkového příkonu gama)

Poskytované služby zahrnovaly:

  • Tovární přejímací zkoušky
  • Dodávka
  • Školení personálu kupujícího
  • Dohled při instalaci
  • Přejímací zkoušky na místě, uvedení do provozu