Dodávka zařízení pro systém radiačního monitorování Centrálního skladu vyhořelého paliva (CSFSF)

Čas realizace
2019-2020
Klient / Kontraktor
BKS FINANCE BALTIC OÜ, Estonsko
Umístění / Cílový uživatel
Černobylská uzavřená zóna, Ukrajina

Cílem projektu je výstavba nového úložiště vyhořeléhojaderného paliva pocházejícího z ukrajinských jaderných elektráren provozovaných SE NNEGC Energoatom.
Společnost VF získala subdodávku na dodávku následujících zařízení pro monitorování radiace: monitorování gama záření v prostředí, monitorování neutronů v prostředí a monitorování kontaminace personálu opouštějícího objekt.

Poskytované služby zahrnovaly:

  • Návrh systému
  • Typové schvalovací zkoušky a certifikace
  • Metrologická certifikace a prvotní ověření
  • Dohled nad instalací a uvedením do provozu
  • Školení personálu