GI-01L

Gama ozařovač

Gamma ozařovač pro 1 radionuklidový zdroj Cs-137.
Jaderné elektrárny
Kalibrační laboratoře
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

  • Ozařovač pro 1 radionuklidový zdroj 137Cs
  • Homogenní kolimovaný svazek o dávkovém příkonu až jednotek Gy/h
  • Nízký dávkový příkon na povrchu ozařovače 
  • Plně automatizovaný proces ozařování
  • Integrovaný bezpečnostní systém
  • Kolimátor dle ISO 4037:2019
  • Zdroje při výsuvu nerotují

Popis

Gama ozařovač osazený vhodným uzavřeným radionuklidovým zdrojem může sloužit jako referenční zdroj homogenního kolimovaného svazku gama záření v rozsahu od desetin μGy/hod až do jednotek Gy/hod.

Obvykle je součástí kalibračních laboratoří pro měřidla dávkového příkonu a dávky gama záření.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.