PIG-200

Monitor aerosolů, jódu a vzácných plynů

Kontinuální měření objemových aktivit radioaktivních aerosolů, jódů a vzácných plynů ve vzduchu za normálního provozu.
Jaderné elektrárny
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

  • On-line monitorování radioaktivních aerosolů, jódů a vzácných plynů
  • Stanovení bilancí plynných výpustí
  • Lokální ovládání a zobrazení radiační situace a stavu monitoru
  • Vzdálené ovládání a zobrazení stavu

Popis

Monitor PIG-200 je určen pro kontinuální měření objemových aktivit radioaktivních aerosolů, jódů a vzácných plynů ve vzduchu za normálního provozu.
Lze jej využít pro běžné monitorování radiační situace v jaderných zařízeních i jako bilanční monitor aerosolů, jódů a vzácných plynů pro stanovení sumárních plynných výpustí z ventilačního komína.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.