VOPV-7

Vysokoobjemový prosávač vzduchu

Vysokoobjemový odběr vzorků ze vzduchu pro měření kontaminace životního prostředí radioaktivními látkami.
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

  • Vzorkování velkého objemu vzduchu v krátkém čase
  • Vysoká spolehlivost
  • Nízké provozní náklady
  • Kontinuální provoz ve vnitřním i venkovním prostředí
  • Nastavitelné vzorkovací intervaly
  • Konstantní průtok vzduchu přes filtr
  • Jednoduché ovládání
  • Možnost ovládání z nadřazeného systému

Popis

VOPV-7 je určeno k prosávání vzduchu přes filtr s možností regulace nastaveného průtoku. Ze vzorku zachyceného na filtru lze následně v laboratoři určit obsažené radioaktivní látky a objemovou aktivitu jednotlivých radionuklidů.

Systém řízení průtoku pomocí regulace otáček motoru zajišťuje konstantní průtok vzduchu nezávisle na znečištění filtru. Prosávač vzduchu pracuje nepřetržitě po pevně stanovenou dobu, nebo dokud není odebrán požadovaný objem vzduchu.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.