GEMS-300

Systém odběru a monitorování plynných výpustí

Systém pro měření radioaktivních vzácných plynů a vzorkování aerosolů a jódů ve ventilačních komínech nebo kontejnmentech jaderných zařízení za běžného provozu.
Jaderné elektrárny
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

 • Systém pro měření radioaktivních vzácných plynů a vzorkování aerosolů a jódů
 • Použití za běžného provozu
 • Lokální i vzdálené ovládání a zobrazení výsledků měření a stavu monitoru
 • Rozebíratelná konstrukce usnadňující transport a instalaci zařízení
   

Popis

Zařízení je určeno pro měření vzácných plynů a vzorkování aerosolů a jódů ze vzdušniny, která je za běžného provozu odebírána z ventilačního komína nebo kontejnmentu jaderného zařízení.

Hlavními součástmi zařízení jsou:

 • nerezové trasy s ventily, které rozvádí měřený vzduch,
 • dva vzorkovače zajišťující odběr vzorků aerosolů a jódu,
 • detektor NGD-11 pro měření objemové aktivity radioaktivních vzácných plynů,
 • dmychadlo pro odběr vzdušniny,
 • systém profuku měřící trasy se samostatným čerpadlem nebo s připojením na tlakový rozvod vzduchu,
 • vyhodnocovací jednotka s 10“ dotykovým displejem,
 • rozebíratelný ocelový rám.
Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.