BC-13

Beta kalibrátor

Komfortní a bezpečná kalibrace detektorů a osobních dozimetrů záření beta měřících osobní a směrové dávkové ekvivalenty v souladu s normou ISO 6980. 
Jaderné elektrárny
Kalibrační laboratoře
Výzkumná centra
Zákaznická řešení

Klíčové vlastnosti

 • Bezpečná dálkově ovládaná kalibrace
 • Etalon ionizujícího záření beta včetně příslušných energetických filtrů dle ISO-6980
 • Standardizované fantomy
 • Automatické měření a korekce vlivu okolní teploty, tlaku a relativní vlhkosti

Popis

Zařízení BC-13 je primárně určeno pro komfortní a bezpečnou kalibraci detektorů a osobních dozimetrů záření beta měřících osobní Hp(0,07), Hp(3) a směrové Hp´(0,07), Hp´(3) dávkové ekvivalenty v souladu s normou ISO 6980.

Kalibrovaný přístroj může být ozářen ze tří různých zdrojů záření beta s různými energiemi. Ke kalibraci mohou být použity dva různé fantomy – tyčový nebo deskový podle normy ISO 6980.

Každý ze zdrojů záření má během ozařování předsazen specifický filtr pro homogenizaci radiačního pole podle ISO 6980. Pro zdroj Sr-90 lze filtr demontovat.
 

Hlavními součástmi kalibrátoru jsou:

 • nosný rám s nastavitelnými nožkami,
 • stíněné tělo kalibrátoru se 3 uzavřenými,
 • radionuklidovými zdroji záření (v souladu s normou ISO 9978) a homogenizačními filtry,
 • lineární vedení s nastavením vzdálenosti v ose x a nastavením úhlu natočení pracovního stolu,
 • řídicí skříň RSBC-13,
 • PC s ovládacím software.
   
Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.