NI-03

Neutrónový ozařovač

Referenční zdroj toku neutronů v kalibračních laboratořích s až třemi radionuklidovými zářiči.
Kalibrační laboratoře
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

  • Ozařovač pro 3 neutronové zářiče, volitelně také gama
  • Mechanický indikátor zdroje v ozařovací pozici
  • Plně automatizovaný proces ozařování
  • Integrovaný bezpečnostní systém

Popis

Neutronový ozařovač NI-03 osazený vhodným uzavřeným radionuklidovým zářičem může sloužit jako referenční zdroj homogenního kolimovaného svazku neutronového záření, volitelně také gama.

Obvykle je součástí kalibračních laboratoří pro měřidla dávkového příkonu a dávky.

Ozařovač se skládá z otočného zásobníku pro maximálně 3 zářiče, vertikálního výsuvného systému pro vystavení zdroje do potřebné výšky a stínění z neutronstopu, polyethylenu a olova.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.