DARS

Systém řízení metrologické laboratoře

Řídící systém pro celkové zajištění provozu laboratoří provádějících kalibrace měřidel ionizujícího záření.
Jaderné elektrárny
Kalibrační laboratoře
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

  • Komplexní řízení metrologické laboratoře, další aplikace nebo databáze nejsou potřebné
  • Vyhovuje požadavkům normy EN ISO/IEC 17025 (Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří), podle které mohou být laboratoře akreditovány národní akreditační autoritou
  • Archivace údajů o etalonech ionizujícího záření a automatická korekce hodnot záření na poločas rozpadu
  • Tvorba metodik automatizovaného provádění kalibrací měřidel zvyšuje kapacitu laboratoře a snižuje chybovost
  • Ukládání všech informací do jedné databáze a archivace všech provedených kalibrací
  • Odečet měřených hodnot kalibrovaného měřidla pomocí digitálních komunikačních rozhraní
  • Tisk protokolů o kalibracích a štítků na měřidla

Popis

Systém řízení metrologické laboratoře DARS je komplexní systém, určený pro celkové zajištění provozu kalibračních laboratoří měřidel ionizujícího záření. Systém DARS zahrnuje aplikační software a podpůrný hardware. Je nabízen ve 3 různých konfiguracích: BASIC CONTROL, EASY a PROFESSIONAL. Liší se zejména mírou automatizace prováděných kalibrací.

Vysoká míra automatizace implementovaná v DARS umožňuje zajistit jednoduchou opakovatelnost metrologických činností, eliminaci chyb obsluhy a tím zajistit vysokou kvalitu provádění těchto činností.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.