Workshop o monitorování uměle vyrobených radionuklidů (WOSMIP)

Rádi bychom vás pozvali k účasti na nadcházejícím workshopu o monitorování uměle vyrobených radionuklidů (WOSMIP IX).

WOSMIP je mezinárodní událostí, kde se odborná veřejnost může setkat a diskutovat o různých aspektech emisí radionuklidů pocházejících z různých zdrojů, včetně jaderných reaktorů, výroby a využití radioizotopů a dalších aktivit, které mohou ovlivnit mezinárodní monitorování jaderných výbuchů.

Tento rok bude workshop hostit Chilská komise pro jadernou energii (NDC) a bude podpořen národní laboratoří Ministerstva energetiky Spojených států amerických (Pacific Northwest National Laboratory, PNNL). Jsme hrdí na to, že i my můžeme podpořit toto setkání jako sponzoři.

Naše společnost VF NUCLEAR bude prezentovat své zkušenosti se spektrometrickým monitorováním plynných výpustí z jaderných zařízení s využitím unikátního monitoru vzácných plynů NGM-2000.

Pro registraci na workshop klikněte zde.

Těšíme se na setkání s vámi od 4. do 7. prosince 2023.

Pro více informací navštivte https://www.wosmip.org/.