Radiační monitorovací systém webRMS

Společnost VF dokončila vývoj a testování nového standardizovaného systému pro monitorování radiační situace se zobrazením výsledků ve webovém prohlížeči. Do systému může být zapojeno velké množství detektorů radiace, zobrazovacích jednotek a signalizačních jednotek vyráběných společností VF.

Společnost VF dokončila vývoj a testování nového standardizovaného systému pro monitorování radiační situace se zobrazením výsledků ve webovém prohlížeči.

Do systému může být zapojeno velké množství detektorů radiace, zobrazovacích jednotek a signalizačních jednotek vyráběných společností VF.

Celý systém se skládá ze tří základních částí:

  1. Detektorů radiace
  2. Serveru zajišťujícího sběr dat z detektorů, archivaci těchto dat v SQL databázi a webového serveru
  3. Pracovních stanic, na kterých je spuštěn webový prohlížeč 

Po spuštění  webového prohlížeče a přihlášení bude zobrazen přehled připojených detektorů (měřících kanálů) a menu.

V menu naleznete následující položky:

  • Přehled – přehledové tablo okamžitých hodnot
  • Archiv – zobrazení uložených hodnot ve formě tabulek a grafů pro vybrané měřicí kanály
  • Alarmy – zobrazení alarmů a událostí s časovou značkou ve formě tabulky
  • Kanály – přehled připojených měřicích kanálů se základními parametry (jednotky, signalizační úrovně, popis)
  • Uživatelé – přehled oprávněných uživatelů

Více informací naleznete na stránce produktu webRMS.