SW webRMS

SW webRMS

webRMS je standardizovaným systémem pro monitorování radiační situace se zobrazením výsledků ve webovém prohlížeči.
Radioaktivní odpady
Kalibrační laboratoře
Výzkumná centra
Zdravotnictví
Průmysl

Klíčové vlastnosti

  • Modulární systém
  • Propojení detektorů pro monitorování prostředí, vzdušiny, kapalin a dalších
  • Koncový uživatel si může sám připojené detektory konfigurovat
  • Dostupnost aktuálních i archivních hodnot
  • Jednokanálové a vícekanálové tabulky a grafy
  • Uživatelsky přívětivé grafické rozhraní

Popis

Do systému může být zapojeno velké množství detektorů radiace, zobrazovacích jednotek a signalizačních jednotek vyráběných společností VF.

Celý systém se skládá ze tří základních částí:

  1. Detektorů radiace
  2. Serveru zajišťujícího sběr dat z detektorů, archivaci těchto dat v SQL databázi a webového serveru
  3. Pracovních stanic, na kterých je spuštěn webový prohlížeč
Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.