Nový beta kalibrátor BC-13

Společnost VF uvádí na trh nový typ beta kalibrátoru BC-13. Zařízení BC-13 je primárně určeno pro komfortní a bezpečnou kalibraci detektorů a osobních dozimetrů záření beta měřících osobní Hp(0,07), Hp(3) a směrové Hp´(0,07), Hp´(3) dávkové ekvivalenty v souladu s normou ISO 6980.

Kalibrovaný přístroj může být ozářen ze tří různých zdrojů záření beta s různými energiemi. Ke kalibraci mohou být použity dva různé fantomy – tyčový nebo deskový podle normy ISO 6980.

Každý ze zdrojů záření má během ozařování předsazen specifický filtr pro homogenizaci radiačního pole podle ISO 6980. Pro zdroj Sr-90 lze filtr demontovat.
 

Hlavními součástmi kalibrátoru jsou:

  • nosný rám s nastavitelnými nožkami,
  • stíněné tělo kalibrátoru se 3 uzavřenými,
  • radionuklidovými zdroji záření (v souladu s normou ISO 9978) a homogenizačními filtry,
  • lineární vedení s nastavením vzdálenosti v ose x a nastavením úhlu natočení pracovního stolu,
  • řídicí skříň RSBC-13,
  • PC s ovládacím software.

Více technických údajů naleznete na stránce produktu BC-13.