Nová jednotka RPU-06 pro sběr a zpracování dat z detektorů radiace

Společnost VF dokončila vývoj nové jednotky RPU-06 pro sběr a zpracování dat z detektorů radiace, která je jedním ze základních stavebních kamenů systémů radiační kontroly. Je kompaktní verzí osvědčené jednotky RPU-12 a je možné ji využít v monitorech radiace, kde není potřeba řídit technologii odběru vzorků, ale kde je třeba přímo zobrazovat výsledky měření.

Společnost VF dokončila vývoj nové jednotky RPU-06 pro sběr a zpracování dat z detektorů radiace, která je jedním ze základních stavebních kamenů systémů radiační kontroly. Je kompaktní verzí osvědčené jednotky RPU-12 a je možné ji využít v monitorech radiace, kde není potřeba řídit technologii odběru vzorků, ale kde je třeba přímo zobrazovat výsledky měření.

Jednotky řady RPU jsou modulární zařízení, zajišťující sběr, zpracování, koncentraci a lokální prezentaci dat z detektorů radiace, řízení detektorů radiace a předávání dat do nadřízených radiačních monitorovacích systémů (RMS). Každá jednotka RPU obsahuje rack se sloty pro vložení zásuvných modulů, které umožňují sestavit konfiguraci RPU podle potřeb konkrétního monitoru radiace. Tato modulární koncepce umožňuje efektivně zajišťovat sběr dat a řízení celého portfolia detektorů a monitorů radiace společnosti VF.

 Více technických informací najdete na stránce produktu RPU-06.