RPU-06

Jednotka sběru a zpracování dat

Modulární zařízení pro zpracování signálů a lokální prezentaci měřených hodnot z detektorů radiace.
Jaderné elektrárny
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

  • Modulární zařízení pro zpracování signálů a lokální prezentaci měřených hodnot z detektorů radiace
  • Široká škála detektorů radiace, které mohou být k jednotce připojeny
  • Konkrétní funkce je realizována podle potřeb projektu pomocí vhodné kombinace zásuvných karet
  • Displej určený pro nepřetržitý provoz
  • Uživatelsky přívětivé grafické rozhraní
  • Funkce jednotek RPU mohou být klasifikovány dle EN 61226
  • Ochrana proti neautorizované změně parametrů
  • Základní optická a akustická signalizace alarmu jako standard, možnost připojení externí signalizační jednotky
  • Možnost připojit vzdálenou zobrazovací jednotku typu RDU-12
  • Různá rozhraní pro připojení do různých nadřízených systémů
  • Možnost přenosu dat do dvou nezávislých nadřízených systémů (klasifikovaných i neklasifikovaných)
  • Data lze přenášet prostřednictvím galvanicky oddělených rozhraní - sériová rozhraní, analogová rozhraní a reléové výstupy
  • Možnost zabezpečené jednosměrné komunikace při přenosu dat do systému s nižší klasifikací.

Popis

Jednotky řady RPU jsou modulární zařízení, zajišťující sběr, zpracování, koncentraci a lokální prezentaci dat z detektorů radiace, řízení detektorů radiace a předávání dat do nadřízených radiačních monitorovacích systémů (RMS).

Jsou dostupné 4 základní typy jednotek:

  • RPU-04: Základní jednotka bez displeje,
  • RPU-06: Základní jednotka s displejem,
  • RPU-12: Rozšířená jednotka s displejem,
  • RDU-12: Externí zobrazovací jednotka.

  RPU obsahuje rack se sloty pro vložení zásuvných  základních a volitelných modulů, které umožňují sestavit konfiguraci RPU dle potřeb konkrétního monitoru radiace.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.