Dodávka technologie horké komory pro práci se zdroji ionizujícího záření pro společnost IZOTOP Kyjev

Čas realizace
2011-2014
Klient / Kontraktor
Deutsche Auswärtige Amt (AA), Německo
Umístění / Cílový uživatel
IZOTOP Kyjev, Ukrajina

V březnu 2011 se společnost VF, a.s úspěšně zúčastnila výběrového řízení a podepsala smlouvu na dodávku technologie horké komory pro práci se zdroji ionizujícího záření, která se stavěla v Kyjevě na Ukrajině. Součástí práce je vypracování projektové dokumentace a také instalace a zprovoznění dodané technologie.
Na základě této smlouvy bylo ukrajinskému příjemci pevně přislíbeno financování projektu z německých veřejných prostředků spravovaných státní organizací Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung. Vedením projektu byla pověřena GRS (Gesellschaft für Anlagen-und Reaktorsicherheit).

Koncem roku 2010 německá společnost vypsala soukromé výběrové řízení na dvě části: Položka 1 - posílení fyzické ochrany komplexní logistiky podniku IZOTOP a Položka 2 - zřízení zařízení pro úpravu radioaktivních zdrojů – tzv. horká komora ve skladu radioizotopů. Ve výběrovém řízení proti třem německým konkurentům naše společnost zvítězila ve výběrovém řízení na druhou položku a v březnu 2011 jsme podepsali smlouvu na dodávku horké komory.

Projekt byl zahájen v dubnu 2011 vymezením místa pro horkou komoru ve stávajícím skladu. Náplní práce byla projekční činnost včetně výpočtů biologického stínění a zajištění statiky objektu, stavební práce, dodávka a montáž technologie horké komory (radiační stínící okno, posuvné dveře s pracovním stolem, speciální manipulátory, jeřáby atd.), dodávka radiochemické laboratoře a měřicí techniky, komplexní testování, zaškolení obsluhy a spouštěcí práce.