Likvidace průmyslové ozařovny pro radiační sterilizaci v Lodži

Čas realizace
2010-2011
Klient / Kontraktor
Vysoká škola technická v Lodži, Polsko
Umístění / Cílový uživatel
Chemická katedra Vysoké školy technické v Lodži

VF byla úspěšná ve výběrovém řízení na demontáž a likvidaci technologie pro radiační sterilizaci, která byla provozována na pracovišti Chemické katedry Vysoké školy technické v Lodži. Součástí prací kompletní likvidace byla demontáž zdrojů záření gama, a jejich následné uložení v polském úložišti radioaktivních odpadů.

Zdroje záření byly po demontáži přepraveny do horké komory naší společnosti v Praze, kde byly přepracovány a vloženy do kontejneru k trvalému uložení na úložišti radioaktivních odpadů v Polsku dle předem stanovených podmínek trvalého uložení.

Pro všechny činnosti související s pracemi s radioaktivními zdroji záření na území Polska jsme získali povolení příslušných polských orgánů a všechny činnosti byly provedeny v souladu se stávající polskou a českou legislativou.

O postupu prací byl průběžně informován na české straně Státní úřad pro jadernou bezpečnost a na straně polské PAA (Państwowa Agencja Atomistyki).