Podpora výměny cyklotronu v nemocnici Na Homolce

Čas realizace
2022
Klient / Kontraktor
Škoda Praha, as, Česká republika
Umístění / Cílový uživatel
PET centrum v nemocnici Na Homolce, Praha, Česká republika

V březnu 2022 podepsala VF s českou strojírenskou firmou Škoda Praha smlouvu na podporu výměny starého cyklotronu v PET centru nemocnice Na Homolce v Praze.
Nemocnice Na Homolce je organizací přímo podřízenou Ministerstvu zdravotnictví ČR.
Kompletní rozsah dodávky zahrnoval následující:

  • Podpora s demontáží a odvozem starého cyklotronu a montáží nového
  • Demontáž starých a dodávka nových stíněných vstupních dveří včetně nového ovládacího rozvaděče a elektroinstalace
  • Dodatečné stínění stěn pro gama i neutronové záření
  • Příprava kontaminovaných dílů a materiálů ke konečné likvidaci.

Mezi další poskytované služby patří návrh a výroba zařízení, tovární testování, dodávka na místo, instalace, uvedení do provozu, školení personálu a dokumentace k provozu a údržbě.