Dodávka gama ozařovače pro výzkumné centrum CERN

Čas realizace
2013-2014
Klient / Kontraktor
Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN), Švýcarsko
Umístění / Cílový uživatel
Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN), Švýcarsko

V září 2013 vyhrála společnost VF výběrové řízení na dodávku gama ozařovače do švýcarského CERNu. Navzdory zájmu dalších renomovaných společností ze Švýcarska, Německa a Francie, VF nejlépe vyhověla specifickým požadavkům CERN na nový gama ozařovač GIF++ umístěný ve francouzské části CERN.

Dodávka spočívala v dodávce, instalaci a zprovoznění gama ozařovače Cs-137 a jeho údržbě a demontáži a likvidaci na konci jeho životního cyklu. Součástí dodávky je také sada tří monitorů dávkového příkonu VF a konzole pro ovládání ozařovače.

GIF++ je nové zařízení na gama ozařování kombinované s vysokoenergetickým svazkem částic, které bude postaveno v CERNu. Zařízení bylo navrženo v souladu s požadavky experimentů LHC (Large Hadron Collider – největší a nejvýkonnější urychlovač částic na světě) a dalších potenciálních uživatelů. GIF++ bude také použit pro testování odezvy mionových detektorů sLHC (super LHC) v prostředí s velmi vysokým gama pozadím. Očekává se, že rozmanitost detektorů a zařízení testovaných v zařízení pro gama ozařování GIF++ bude poměrně široká, od detektorů pro sLHC až po specializovanější zařízení, jako jsou monitory záření, dozimetry nebo vzorky materiálů.

GIF++ má rozměry cca 170 m2 s celkovou výškou cca 4 m. Můžou v něm být umístěny velmi velké objekty o rozměrech několika čtverečních metrů a umožňuje flexibilní umístění na různé vzdálenosti pro simulaci požadovaných hodnot pozadí.

Ve VF vyrobený Cs-137 ozařovač GIF++ poskytuje rovnoměrné gama ozáření na vertikálním povrchu cca. 7,5 m širokém a 4 m vysokém ve vzdálenosti 5 m od přední části ozařovače. Sekundární kolimátor umístěný v opačném směru poskytuje sféricky nekorigovanou plochu cca. 2,6 m ve vzdálenosti 7 m. Světlá výška stropu je minimálně 4 m všude uvnitř bunkru.