Kalibrační zařízení pro Centrální úřad pro měření, Polsko

Čas realizace
2018-2019
Klient / Kontraktor
Centrální úřad pro opatření, Polsko
Umístění / Cílový uživatel
Centrální úřad pro měření, Varšava, Polsko

V roce 2018 VF vyhrála výběrové řízení na dodávku dvou kalibračních laboratoří pro Centrální úřad pro měření (Główny Urząd Miar), Polsko. Tento úřad je nejvyšší národní metrologickou organizací Polska.
Dodávka a montáž byla dokončena v roce 2019.
Kompletní rozsah dodávky představoval následující:

  • Ozařovač radiační ochrany GI-06 se třemi radionuklidovými zdroji: Cs 137 (7 GBq) Am-241 (50 GBq) a Co-60 (50 GBq)
  • Instalace dalších dvou zdrojů Cs-137 dodaných zákazníkem (28 GBq a 4 TBq)
  • 3D kalibrační lavice
  • Systém ozařovače T-100 Terabalt Co-60
  • Zdroj Co-60 (600 TBq)
  • Bezpečnostní blokování
  • Software pro dálkové ovládání
  • Laserové systémy

Poskytované služby zahrnovaly návrh zařízení, výrobu zařízení, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení personálu.