Nová sekundární dozimetrická laboratoř v Thajském institutu jaderné technologie

Čas realizace
2020-2021
Klient / Kontraktor
PTW-Asia Pacific Ltd., Hongkong
Umístění / Cílový uživatel
Thajský institut jaderné technologie, Thajsko

V roce 2020 získala společnost VF kontrakt od společnosti PTW-Asia Pacific Ltd., dceřiné společnosti PTW-Freiburg, Německo, na dodávku nové laboratoře sekundární standardní radiační dozimetrie v Thajském institutu jaderné technologie (TINT).
Kompletní kalibrační laboratoř zahrnovala:

  • OG-8 gama ozařovač
  • Sedm radionuklidových zdrojů (Cs-137 a Co 60)
  • 3D dálkově ovládaný polohovací systém umožňující nastavení vzdálenosti mezi zdrojem a detektorem od 0,7 do 5 m.
  • Bezpečnostní blokování zabraňující nežádoucímu ozáření
  • Kamerový systém
  • Plošné gama monitory
  • Počítač s datovým a řídicím systémem DARS, umožňující dálkové ovládání dodávaného ozařovače a kalibrační lavice.

V květnu 2021, navzdory neočekávaným problémům způsobeným pandemií covid-19, VF úspěšně dokončila instalaci.
Poskytované služby zahrnovaly návrh kalibračního zařízení, výrobu zařízení, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení personálu.