SDG-02e

Sonda pro měření dávkového příkonu

Jednoduchá sondu určená ve spojení s vyhodnocovací jednotkou pro on-line měření příkonu dávkového ekvivalentu gama v rozsahu 1E-07 až 5E-02 Sv/h.
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Výzkumná centra
Zdravotnictví
Průmysl

Klíčové vlastnosti

  • Široký měřící rozsah
  • Může sloužit jako autonomní monitor i jako součást velkých měřících celků

Popis

 Sonda SDG-02e je určená pro on-line měření dávkového příkonu záření gama v širokém rozsahu od přírodního pozadí až po desítky mSv/h.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.