RPU-14

Jednotka sběru a zpracování dat

Modulární zařízení pro zpracování signálů a lokální prezentaci měřených hodnot z detektorů radiace.
Jaderné elektrárny
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

 • Modulární zařízení pro zpracování signálů a lokální prezentaci měřených hodnot z detektorů radiace
 • Široká škála detektorů radiace, které mohou být k jednotce připojeny
 • Konkrétní funkce je realizována podle potřeb projektu pomocí vhodné kombinace zásuvných karet
 • Displej určený pro nepřetržitý provoz
 • Uživatelsky přívětivé grafické rozhraní
 • Funkce jednotek RPU mohou být klasifikovány dle EN 61226
 • Ochrana proti neautorizované změně parametrů
 • Základní optická a akustická signalizace alarmu jako standard, možnost připojení externí signalizační jednotky
 • Možnost připojit vzdálenou zobrazovací jednotku typu RDU-12
 • Různá rozhraní pro připojení do různých nadřízených systémů
 • Možnost přenosu dat do dvou nezávislých nadřízených systémů (klasifikovaných i neklasifikovaných)
 • Data lze přenášet prostřednictvím galvanicky oddělených rozhraní - sériová rozhraní, analogová rozhraní a reléové výstupy
 • Možnost zabezpečené jednosměrné komunikace při přenosu dat do systému s nižší klasifikací.

Popis

Jednotky řady RPU jsou modulární zařízení, zajišťující sběr, zpracování, koncentraci a lokální prezentaci dat z detektorů radiace, řízení detektorů radiace a předávání dat do nadřízených radiačních monitorovacích systémů (RMS).

Jsou dostupné 3 základní typy jednotek:

 • RPU-04: Základní jednotka bez displeje,
 • RPU-06: Základní jednotka s displejem,
 • RPU-12: Rozšířená jednotka s displejem.

Kromě toho jsou k dispozici také externí zobrazovací jednotky RDU-12.

Každá jednotka RPU obsahuje rack se sloty pro vložení zásuvných modulů, které umožňují sestavit konfiguraci RPU podle potřeb konkrétního monitoru radiace.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.