TED-S

Terminál elektronických dozimetrů pro malé prac.

Terminál elektronických osobních dozimetrů poskytující uživatelsky příjemné grafické rozhraní pro osoby vstupující a vystupující z kontrolovaného pásma.
Radioaktivní odpady
Kalibrační laboratoře
Výzkumná centra
Zdravotnictví
Průmysl

Klíčové vlastnosti

  • Uživatelsky příjemné grafické rozhraní s dotykovým displejem
  • Úspora času nutného pro vstup do kontrolovaného pásma
  • Čtečka identifikačních karet pro načtení osobních dat

Popis

Terminál elektronických dozimetrů TED-S je koncové zařízení systému elektronické osobní dozimetrie malých pracovišť EPDS-S. Poskytuje uživatelsky příjemné rozhraní osobám vstupujícím do kontrolovaného pásma (KP) či do jiných vyhrazených prostor, kde se manipuluje se zdroji ionizujícího záření.

Umožňuje registraci všech osob překračujících hranice kontrolovaného pásma a dohled nad jejich osobními dávkami.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.