FRM-03

Monitor pro uvolňování do životního prostředí

Měření a analýza radioaktivních látek, které mohou být obsaženy v měřených odpadních materiálech.
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

  • Spektroskopické měření a analýza pomocí HPGe detektorů
  • Široká škála nádob, které lze měřit
  • Stíněný měřicí tunel
  • Plně automatizovaný proces

Popis

Monitor odpadů FRM-03 je určen pro pro měření a analýzu radioaktivních látek, které mohou být obsaženy v měřených materiálech.

Měření je realizováno ve stíněném měřícím tunelu pomocí trojice HPGe detektorů. Materiály pro měření budou umístěny v kontejnerech, které se budou pohybovat měřící komorou po dopravníku.

Na základě porovnání měřených a vypočtených aktivit s hodnotami uvolňovacích úrovní, software zařízení rozhodne o uvolnění/neuvolnění měřeného materiálu.

Všechny procesy jsou plně automatizovány a řízeny řídicím softwarem.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.