SW RESYS

Systém řízení vymíracích nádrží

Bezpečný systém pro zachycení kapalného radioaktivního odpadu.
Zdravotnictví

Klíčové vlastnosti

 • Bezpečný systém pro zachycení kapalného radioaktivního odpadu
 • Řešení minimalizuje trvalé usazování kalů na dně nádrží
 • Monitorování aktivity jednotlivých radionuklidů v kapalném odpadu
 • Zajištění nepřekročení uvolňovacích úrovní jednotlivých radionuklidů při vypouštění odpadních vod do životního prostředí
 • Volitelně plná automatizace vypouštění odpadů do kanalizace
 • Optimalizace systému vymíracích nádrží podle specifických potřeb zákazníka
 • Ukládání dat o vypouštěných nádržích a odpadech do databáze systému RESYS
 • Tisku protokolů a přehledů o vypouštěných nádržích a odpadech
 • Ovládání technologie z PC po přihlášení oprávněným uživatelem do systému RESYS
 • Servisní režim umožňuje oprávněným uživatelům ovládání jednotlivých komponent vymíracích nádrží, jako např. ventilů, čerpadel, apod.
 • Možnost ovládání systému ze vzdáleného PC připojeného do LAN
 • Zasílání kritických zpráv správci systému prostřednictvím e-mailu nebo volitelně i SMS

Popis

Systém vymíracích nádrží je instalován na výstup z gravitační nebo podtlakové kanalizace a je určen pro:

 • shromažďování radioaktivních odpadních vod do nádrží,
 • jejich zadržení do doby, než se radioaktivním rozpadem sníží jejich aktivita pod zákonnou limitní uvolňovací úroveň,
 • jejich vypuštění do kanalizace včetně evidence bilancí aktivit vypuštěných radioizotopů.
Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.