Digitalizace ve společnosti VF, a.s. CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_015/0003527

řeší komplexní digitální transformaci společnosti prostřednictvím doplnění nových funkčních modulů využívaných v IS KARAT, rozšíření a zefektivnění serverových řešení a posílení vnitropodnikové sítě a její konektivity a posílení kyberbezpečnosti nahrazením zastaralého firewallu novým řešením Firewall Next Generation.