O společnosti VF

Jsme technicky a technologicky vyspělou společností na poli radiační ochrany a kontroly.

Zaměřujeme se na výrobu intuitivních, spolehlivých a kvalitních zařízení a systémů, která dokáží obstát i v náročných provozních podmínkách.

Na trhu jsme od roku 1992. Pracujeme s náročnými zákazníky napříč všemi kontinenty. Za dobu svého působení jsme zrealizovali přes 3 000 zakázek ve více než 40 zemích světa. Vyvíjíme, vyrábíme, instalujeme a udržujeme ucelené radiační systémy.

Za léta svého působení na trhu jsme si vydobili pověst spolehlivého dodavatele.

Zkušenosti sbíráme přímo v praxi. Jako jeden z mála světových výrobců a dodavatelů máme zkušenost z údržby a servisu přímo na jaderných elektrárnách, kde máme vlastní střediska a týmy.

Sledujeme celosvětové trendy a nebojíme se je implementovat do našich řešení.

Máme dostatečné zdroje pro vývoj a výrobu jakéhokoli zařízení nebo systému

Vlastní strojní výroba
Radiochemická laboratoř
Tréninkové centrum
Vývojové, výzkumné a projekční střediska
Horká komora pro práci se zdroji ionizujícího záření
Metrologická laboratoř
Služba osobní dozimetrie
Laboratoře pro testování zařízení

Svojí prací naplňujeme naši vizi

Stát se světovým leaderem v oblasti komplexních řešení a dodávek systémů radiační kontroly s dlouholetou servisní podporou.

Politika společnosti VF

Атомные электростанции

Мы являемся поставщиком комплексных систем радиационного мониторинга для строительства и реконструкции ядерных блоков. Наше оборудование и комплексные системы радиационного мониторинга проектируются, изготавливаются и поставляются в соответствии с потребностями и требованиями операторов АЭС, с которыми мы тесно сотрудничаем во время разработок.

«С умным решением Вы получите экономию затрат с сохранением максимальной функциональностью, эффективностью и безопасностью системы.»
РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ

У нас есть большой опыт разработки, производства и поставок комплексных установок для освобождения отходов в окружающую среду, а также технологий характеризации отходов. Мы можем осуществить утилизацию целых технологических установок, содержащих источники ионизирующего излучения или загрязненный радиоактивный материал.

«С умным решением Вы получите экономию затрат с сохранением максимальной функциональностью, эффективностью и безопасностью системы.»
КАЛИБРОВОЧНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

Опыт, накопленный при работе нашей аккредитованной метрологической лаборатории, применяется в разработках и производстве наших облучателей, калибровочных стендов и программного обеспечения для управления. Мы разрабатываем и поставляем метрологические лаборатории вторичных эталонов ДЛВЭ, которые отвечают жестким требованиям метрологии ионизирующего излучения и используются в национальных метрологических лабораториях или других учреждениях.

«С умным решением Вы получите экономию затрат с сохранением максимальной функциональностью, эффективностью и безопасностью системы.»
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ

Разработка, производство и монтаж измерительных систем, включая интеграцию результатов измерений в комплексную систему радиационного мониторинга для вашего исследовательского или учебного реактора. Поставки включают обеспечение долговременной работоспособности поставляемых систем, а также их техническое обслуживание, предоставление гарантийного и послегарантийного обслуживания.

«С умным решением Вы получите экономию затрат с сохранением максимальной функциональностью, эффективностью и безопасностью системы.»
ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА

Безопасность радиологов и их пациентов на первом месте для нас. Исходя из конкретных требований заказчиков, мы производим поставки измерительных устройств и предлагаем комплексные решения систем мониторинга. Мы также поставляем услуги индивидуальной дозиметрии.

«С умным решением Вы получите экономию затрат с сохранением максимальной функциональностью, эффективностью и безопасностью системы.»
Промышленность

Для промышленного применения мы поставляем комплексные системы мониторинга технологии, использующих источники ионизирующего излучения в любой форме. Кроме того, мы являемся поставщиками промышленных облучателей, горячих и полугорячих камер, а также других специализированных промышленных и исследовательских объектов.

«С умным решением Вы получите экономию затрат с сохранением максимальной функциональностью, эффективностью и безопасностью системы.»

Proč spolupracovat s VF NUCLEAR

Řešení na míru
Komplexní podpora a servis
Cenově efektivní

Vlastníme silnou skupinu talentovaných a kvalifikovaných fyziků, chemiků, projektových inženýrů, strojařů a programátorů s více jak 25ti letou praxí.

Vlastníme vývojové, projekční a konstrukční středisko. Disponujeme špičkově vybavenou metrologickou laboratoří, která svým vybavením a možnostmi patří k nejmoderněji pracovištím v České republice. Máme k dispozici i horkou komoru, pracoviště pro práci s uzavřenými radionuklidovými zářiči do celkové aktivity standardně až 2 000 TBq (60Co).

Do zařízení promítáme vlastní praktické zkušenosti. Naše týmy dennodenně řeší úkoly spojené s údržbou radiačních systémů na několika jaderných elektrárnách. Naše práce nekončí předáním díla. Podílíme se na plnění dalších úkolů přímo v provozu u našeho zákazníka.

Komplexnost. Zařízení a systémy jsou navrhovány s ohledem na potřeby zákazníka a jejich integraci do existujících systémů. Samozřejmostí je zabezpečení instalace a spuštění systému, zaškolení obsluhy, záruční a pozáruční servis.

Od myšlenky k realizaci

Je jedno, zda je váš projekt malý nebo velký. Každému věnujeme maximální pozornost, na každém pracuje tým úzce specializovaných profesionálů. Náš servis zahrnuje tyto činnosti:

Poradenství a konzultace
Analýzy a výpočty
Aplikovaný výzkum
Vývoj prototypu
Projekt management
Výroba zařízení a systémů
Instalace a integrace
Servis a údržba