SDG-04

Sonda pro měření dávkového příkonu gama

Měření dávkového příkonu gama (kermy ve vzduchu) v širokém měřicím rozsahu. Sonda je určena do náročného prostředí.
Jaderné elektrárny
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

  • Široký měřící rozsah
  • Vysoká odolnost sondy proti radiaci
  • Minimální nároky na údržbu

Popis

 Sonda SDG-04 je určená pro on-line měření dávkového příkonu záření gama (kermy) v širokém rozsahu od přírodního pozadí až po jednotky Gy/h.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.