RPA-50

Analyzátor produktů přeměny radonu

Analyzátor produktů přeměny radonu RPA-50 je určen pro měření EOAR (ekvivalentní objemová aktivita produktů přeměny radonu). EOAR je definován jako vážený součet objemových aktivit dceřiných produktů radonu.
Průmysl

Klíčové vlastnosti

  • Měření ekvivalentní objemové aktivity produktů přeměny radonu (EOAR)
  • Měření založené na záchytu produktů přeměny radonu ve vzduchu na filtru
  • Ruční přenosný přístroj
  • Různé režimy provozu

Popis

Měření je založeno na filtrační metodě. V první fázi se konstantním průtokem prosává měřený vzduch přes aerosolový filtr. V druhé fázi se měří aktivita filtru pomocí zařízení RPA-50.

Výrobce doporučuje pro odběr vzorku na aerosolový filtr použít odběrové zařízení QuickTake 30.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.