FRM-06

Zařízení pro uvolňování velkoobjemových materiálů

Komplexní monitorovací zařízení k měření aktivity radionuklidů v odpadních materiálech uložených ve standardních kontejnerech nákladních vozidel.
Jaderné elektrárny
Radioaktivní odpady
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

  • Detekce a analýza radionuklidů v odpadním materiálu
  • Vysoká průchodnost
  • Měření materiálu uloženého na nákladních kontejnerech
  • Mechanizovaná manipulace
  • Bezpečnostní prvky
  • Nadřazený monitorovací systém
  • Dynamická i statická kontrola pozadí
  • Stanovení hmotnostní aktivity

Popis

Monitory FRM-06 jsou určeny pro měření aktivity a analýzu radionuklidů, které se mohou vyskytovat v odpadním materiálu jako hlína, stavební suť, drcený beton apod. Jde o technologii umožňující monitorovat záření gama v materiálu uloženém ve standardně používaných nákladních kontejnerech. Výhodou je vysoká propustnost linky.
Na základě výsledků měření je možno rozhodnout zda je materiál určen k uvolnění do životního prostředí, k dekontaminaci, nebo k uložení jako radioaktivní odpad.

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.