BOA-80

Zařízení pro bilanční odběr aerosolů

Zařízení je určeno k bilančnímu odběru vzorků aerosolů ze vzduchu pro stanovení radioaktivní kontaminace vzdušniny.
Jaderné elektrárny
Výzkumná centra

Klíčové vlastnosti

  • Vysoká spolehlivost
  • Rozsáhlá autodiagnostika
  • Automatický záskok redundantního systému
  • Jednoduché řízení
  • Zobrazování dat a ovládání zařízení vzdáleně z nadřazeného systému

Popis

BOA-80 slouží k prosávání vzduchu přes filtr s možností regulace nastaveného průtoku. Průtok prosávaného vzduchu může být buď pevně nastavený, nebo proporcionální, vzhledem k hodnotě na vstupu řídicí jednotky.

Díky zdvojenému sacímu agregátu je BOA-80 vhodné pro použití v podmínkách vyžadující vysokou spolehlivost odběru vzorků, například při odběru vzorků pro bilanční měření výpustí ve ventilačních komínech jaderných elektráren. 

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.