Systém SEOD-MP je určen ke každodennímu operativnímu hodnocení čerpání osobních dávek pracovníků v kontrolovaných pásmech (KP) menších pracovišť se zdroji ionizujícího záření, jako jsou např. výzkumné ústavy či nemocnice. Pro operativní monitorování dávek pracovníků využívá SEOD-MP přímo odečitatelné elektronické osobní dozimetry. V případě, že jsou na pracovišti využívány i integrální osobní dozimetry (např. OSL, TLD), umožňuje SEOD-MP archivovat a vyhodnocovat dávky pracovníků, změřené pomocí obou typů dozimetrů, v souladu s platnou legislativou.

Hodnocení dávek pracovníků probíhá v souladu se základními limity v intervalech 1 rok a 5 let, popřípadě s doplňkovými limity a intervaly den a měsíc, tak, aby základní limity nebyly překročeny.

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Výdejní automat dozimetrů

Zařízení pro automatické, rychlé a řízené vydávání osobních dozimetrů pracovníkům vstupujícím do kontrolovaných pásem

Detail

Terminál elektronických dozimetrů TED-MP

Zařízení pro registraci osob vstupujících do kontrolovaného pásma a dohled nad jejich osobními dávkami

Detail

Přenosné monitory kontaminace

Ruční přenosné přístroje se scintilačními detektory bez použití plynu. Určeno pro měření povrchové aktivity radionuklidů alfa, beta a gama. 

Detail

Přenosné monitory kontaminace

Přenosný ruční přístroj pro měření povrchové aktivity radionuklidů alfa, beta a gama.

Detail

Monitor kontaminace rukou a nohou

Monitory kontaminace rukou a nohou jsou určeny k signalizaci kontaminace alfa, beta nebo gama radionuklidy vyskytujícími se na rukou, nohou či oblečení

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění