Monitory řady WAM jsou určeny především pro kvantitativní a kvalitativní charakterizaci gama radionuklidů radioaktivních odpadů uložených v sudech s různou výškou, tvarů a hmotností. Typickým využitím jsou analýzy nízkoaktivního a středně aktivního odpadu určeného k uložení na úložišti. Sofistikovaný vyhodnocovací software WAMIS umožňuje vyhodnocení celkové aktivity v sudu včetně její distribuce v sudu.

Společnost VF vyrábí 2 základní řady monitorů WAM:

Řada WAM-300 je oproti WAM-200 vybavena prozařovacím systémem, který umožní zjišťovat hustotu materiálu uloženého v celém objemu sudu.

Vzhledem k variabilním požadavkům zákazníků na měření různých typů a velikostí sudů, různých aktivit odpadů v sudech, různým požadavkům na manipulaci se sudy, atp., jsou monitory WAM vyráběny zákazníkům na míru.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • MK-30P Měřící komora
 • HF Monitor kontaminace rukou a nohou
 • PAM-170 Přenosný monitor kontaminace
 • MDG-12S Monitor dávkového příkonu
 • RMS Radiační monitotovací systém

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění