ASU-50 slouží pro varování při překročení signalizačních úrovní pomocí optické a akustické signalizace. Jednotka plní svoji funkci ve spojení s nadřazeným řídicím systémem.
Uplatňuje se například v  centralizovaných monitorovacích systémech radiační kontroly, autonomních monitorech, zobrazovacích systémech a ozařovačích.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • MDG-0X Monitor dávkového příkonu 
 • MDN-01 Monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů 
 • RDU-22 Lokální zobrazovací jednotka
 • RMS Radiační monitorovací systém 

  

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Lokální zobrazovací jednotka

Zařízení pro zobrazení naměřených hodnot a signalizaci provozních stavů z radiačních monitorovacích systémů2

Detail

Monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů

Detektor pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu Ḣ*(10) v polích neutronového záření

Detail

Detektory příkonu gama

Detektory pro měření kermového příkonu nebo příkonu dávkového ekvivalentu gama.

Detail

Radiační monitorovací systém

Modulární systém pro monitorování radiační situace s možností připojení velkého množství detektorů, monitorů, zobrazovacích a signalizačních jednotek

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění