Dodáváme vysoce moderní radiační monitorovací systémy pro výzkumné reaktory, které spolehlivě detekují ionizující záření a chrání tak bezpečí lidí,  pracovního a životního prostředí a technologií.

Naše zkušenosti sbíráme přímo v praxi.

Jako jeden z mála výrobců a dodavatelů radiačních monitorovacích systémů máme přímou zkušenost z údržby a servisu přímo na výzkumných reaktorech.

Sledujeme technologické  a celosvětové trendy a integrujeme je do našich zařízení.

Provozní monitorovací systémy

Radiační monitorovací systém

RMS Radiační monitorovací systém

Modulární systém pro monitorování radiační situace s možností připojení velkého množství detektorů, monitorů, zobrazovacích a signalizačních jednotek

Detail

Signalizační jednotka

ASU-50 Signalizační jednotka

Signalizační jednotka, která spolehlivě zajišťuje zřetelnou vizuální i akustickou signalizaci překročení signalizačních úrovní

Detail

Kontinuální detektor jódu

CID-03 Kontinuální detektor jódu

Kontinuální měření objemových aktivit radioaktivních jódů ve vzduchu při běžném provozu a také při havarijním či pohavarijním stavu jaderné elektrárny

Detail

Monitor aktivity jódu

CIM-303 Monitor aktivity jódu

Monitor aktivy jódu CIM-303 je určen pro kontinuální monitorování aktivity jódu ve vzduchu za normálních provozních podmínek.

Detail

Detektory příkonu gama

MDG-04 & MDG-08e Detektory příkonu gama

Detektory pro měření kermového příkonu nebo příkonu dávkového ekvivalentu gama.

Detail

Monitor dávkového příkonu gama

AGM-02 Monitor dávkového příkonu gama

Monitor pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu záření gama. Monitor obsahuje zobrazovací displej a zvukovou signalizaci

Detail

Směrový detektor příkonu gama

MDG-12S , MDG-13S Směrový detektor příkonu gama

Směrově závislé měření dávkového příkonu. Detektory jsou vhodné pro technologická měření v prostorech s více zdroji

Detail

Sonda pro měření dávkového příkonu gama

SDG-04 Sonda pro měření dávkového příkonu gama

Měření dávkového příkonu gama (kermy ve vzduchu) v širokém měřicím rozsahu. Sonda je určena do náročného prostředí

Detail

Monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů

MDN-01 Monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů

Detektor pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu Ḣ*(10) v polích neutronového záření

Detail

Monitor aktivity aerosolů

CPM-316 Monitor aktivity aerosolů

Monitor aktivity aerosolů CPM-316 je určen pro kontinuální monitorování koncentrace aktivity alfa a beta aerosolů ve vzduchu.

Detail

Poptat u výrobce

Pro zamezení šíření kontaminace mimo kontrolované pásmo nebo jiné vymezené prostory na pracovištích výzkumných reaktorů slouží monitory kontaminace určené pro měření kontaminace osob a předmětů při výstupu z kontrolovaného pásma.

Máme vyvinuty a instalacemi po celém světě prověřeny  monitory kontaminace celého těla, rukou a nohou, podlah, prádla a několik typů a velikostí monitorů kontaminace předmětů přizpůsobené požadavkům a potřebám našich zákazníků.

VR-Monitorování kontaminace na hranici kontrolovaného pásma

Monitor kontaminace rukou a nohou

řada HF-4 Monitor kontaminace rukou a nohou

Monitory kontaminace rukou a nohou řady HF-4 jsou určeny k signalizaci kontaminace alfa, beta nebo gama radionuklidy na rukou, nohou či oblečení.

Detail

PORTÁLOVÝ MONITOR

Portex-2 PORTÁLOVÝ MONITOR

Vysoce citlivý monitor kontaminace procházejících osob

Detail

Monitor kontaminace předmětů a materiálů

MCM-300 Monitor kontaminace předmětů a materiálů

Zařízení pro kontrolu a signalizaci kontaminace předmětů a/nebo materiálů gama radioaktivními látkami

Detail

Monitor kontaminace rukou a nohou

řada HF Monitor kontaminace rukou a nohou

Monitory kontaminace rukou a nohou jsou určeny k signalizaci kontaminace alfa, beta nebo gama radionuklidy vyskytujícími se na rukou, nohou či oblečení

Detail

Monitor kontaminace rukou

HM-4 Monitor kontaminace rukou

Zařízení určená k signalizaci kontaminace rukou alfa, beta nebo gama radionuklidy

Detail

Monitor kontaminace osob

ExitScan Monitor kontaminace osob

Nový typ celotělového monitoru kontaminace personálu opouštějícího kontrolovaná pásma. Monitoruje podle potřeby výskyt alfa, beta a gama radionuklidů

Detail

Monitor kontaminace

FCM-11 Monitor kontaminace

Rychlá kontrola povrchové kontaminace osob či předmětů. V kombinaci s vhodným detektorem řady SFP-100 lze rychle odhalit kontaminaci alfa, beta nebo gama radionuklidy.

Detail

Ruční sonda pro měření kontaminace

SFP-100 Ruční sonda pro měření kontaminace

Ruční sondy vhodné pro detekci povrchové kontaminace nuklidy emitujícími alfa, beta i gama záření.

Detail

Monitor kontaminace prádla

LCM-300 Monitor kontaminace prádla

Zařízení určené ke kontrole kontaminace prádla alfa, beta a gama radionuklidy. Mohou být využity i na kontrolu kontaminace jiných rozměrově odpovídajících předmětů

Detail

Signalizátory kontaminace předmětů

SIM series Signalizátory kontaminace předmětů

Signalizátory kontaminace předmětů řady SIM jsou zařízení určená pro kontrolu a signalizaci kontaminace předmětů gama anebo beta radioaktivními látkami

Detail

Signalizátor kontaminace dokumentů

DCM-300 Signalizátor kontaminace dokumentů

Monitory pro detekci kontaminace dokumentů radionuklidy beta. Typické použití monitorů je v kontrolovaných pásmech jaderných elektráren

Detail

Monitor kontaminace podlah

FloorScan Monitor kontaminace podlah

Zařízení určené k signalizaci povrchové kontaminace podlah

Detail

Poptat u výrobce

VR-Monitorování radiace v kapalných a plynných výpustech

Měření plynných výpustí v provozech výzkumných center jsou významnou součástí celkového monitoringu a kontroly radiační situace.

Pro potřeby monitorování plynných výpustí máme širokou škálu výrobků pro vzorkování, on-line i pohavarijní měření.

Instalace systémů a jejich uvedení do provozu je bežnou součástí našich dodávek.

Monitor aktivity kapalin

LAM-502 Monitor aktivity kapalin

Měření objemové aktivity gama radionuklidů v kapalinách o vysoké aktivitě v technologických okruzích jaderných zařízení

Detail

Kontinuální detektor jódu

CID-03 Kontinuální detektor jódu

Kontinuální měření objemových aktivit radioaktivních jódů ve vzduchu při běžném provozu a také při havarijním či pohavarijním stavu jaderné elektrárny

Detail

Systém monitorování plynných výpustí

GEMS-401E Systém monitorování plynných výpustí

Systém pro měření radioaktivních vzácných plynů a vzorkování aerosolů a jódů v kontejmentu po havárii typu LOCA

Detail

Detektor aktivity kapalin

LAD-64 Detektor aktivity kapalin

Měření objemové aktivity gama radionuklidů v technologických okruzích jaderných zařízení

Detail

Monitor aktivity kapalin

LAM-561 Monitor aktivity kapalin

Měření objemové aktivity gama radionuklidů v kapalinách o vysoké teplotě v technologických okruzích jaderných zařízení

Detail

MONITOR A VZORKOVAČ KAPALNÝCH VÝPUSTÍ

LEMS-200 MONITOR A VZORKOVAČ KAPALNÝCH VÝPUSTÍ

Zařízení LEMS-200 je určené k monitorování výpustí kapalin z jaderných zařízení a k odběru havarijních vzorků pro laboratorní analýzu v případě převýšení nastavené referenční úrovně.

Detail

Monitor aktivity kapalin

MAK-201 Monitor aktivity kapalin

On-line měření objemové aktivity kapalin v záchytných nádržích. Je vhodný zejména pro automatické vypouštění kapalných odpadů do kanalizace či životního prostředí

Detail

Monitor aktivity kapalných výpustí

LEM-500 Monitor aktivity kapalných výpustí

Off-line měření objemové gama aktivity kapalin s vysokou citlivostí. Zařízení je vhodné pro spektrometrická měření a bilancování kapalných výpustí z jaderné elektrárny.

Detail

Zařízení pro odběr 3H a 14C

V3H14C Zařízení pro odběr 3H a 14C

Zařízení je určeno pro odběru vzorků 3H a 14C ze vzduchu. Umožňuje diferenciálně vzorkovat oxidované i neoxidované formy tritia a organické i anorganické formy 14C

Detail

Desorpční jednotka

DJ-500 Desorpční jednotka

Zařízení určené k desorpci vody ze sorbentů typu Silikagel

Detail

Vysokoobjemový prosávač vzduchu

VOPV-7 Vysokoobjemový prosávač vzduchu

Vysokoobjemový odběr vzorků ze vzduchu pro měření kontaminace životního prostředí radioaktivními látkami

Detail

Vzorkovač aerosolů a jódů

VOPV-12 Vzorkovač aerosolů a jódů

Vzorkovač s velkoobjemovým prosáváním vzduchu ke zjišťování kontaminace ovzduší radioaktivními aerosoly nebo jódy.

Detail

Vysokoobjemový prosávač vzduchu

VOPV-10 Vysokoobjemový prosávač vzduchu

Odběrové zařízení vzduchu pro následné stanovení obsahu nečistot v ovzduší zachycených na filtrech (radioaktivní aerosoly, prach a podobně)

Detail

Zařízení pro bilanční odběr aerosolů

BOA-80 Zařízení pro bilanční odběr aerosolů

Zařízení je určeno k bilančnímu odběru vzorků aerosolů ze vzduchu pro stanovení radioaktivní kontaminace vzdušniny

Detail

Havarijní odběrové zařízení aerosolů a jódů

PIS-300 Havarijní odběrové zařízení aerosolů a jódů

Odběrové zařízení aerosolů a jódů je určeno pro havarijní a pohavarijní vzorkování vzdušiny z ventilačního komína pro následné vyhodnocení výpustí

Detail

Monitor aktivity aerosolů

CPM-300 Monitor aktivity aerosolů

Měří koncentrace aktivity alfa a beta aerosolů ve vzduchu. Zobrazuje a archivuje naměřené hodnoty a signalizuje převýšení nastavených signalizačních úrovní

Detail

Monitor aerosolů a jódu

PIM-301 Monitor aerosolů a jódu

Kontinuální měření objemových aktivit radioaktivních aerosolů a jódu ve vzduchu při běžném provozu a také při havarijním či pohavarijním stavu jaderné elektrárny

Detail

Monitor aktivity aerosolů

CPM-316 Monitor aktivity aerosolů

Monitor aktivity aerosolů CPM-316 je určen pro kontinuální monitorování koncentrace aktivity alfa a beta aerosolů ve vzduchu.

Detail

Monitor vzácných plynů

NGM-2000 Monitor vzácných plynů

Zařízení s velmi nízkými detekčními limity pro měření a bilancování aktivity vzácných plynů vypouštěných z ventilačních komínů jaderných zařízení

Detail

Monitor plynných výpustí a odběrové zařízení aerosolů a jódů

GEMS-700 Monitor plynných výpustí a odběrové zařízení aerosolů a jódů

Měření radioaktivních vzácných plynů ve vzdušnině. Obsahuje 2 skupiny aerosolových a jódových filtrů (provozní a havarijní). Použití i jako bilanční monitor

Detail

Kontinuální detektor aerosolů

CPD-14 Kontinuální detektor aerosolů

CPD-14 zajišťuje měření aktivity alfa a beta aktivních aerosolů ve vzduchu.

Detail

Poptat u výrobce

Disponujeme širokým zázemím kvalifikovaných pracovníků, kteří  jsou schopni navrhnout a zrealizovat kompletní likvidace pracovišť, kde se využívaly zdroje ionizujíícho záření, případně došlo k jejich kontaminaci.

Jsme také výrobcem řady zařízení a přístrojů, které slouží k měření a charakterizaci odpadů kontaminovaných radiokativními látkami. S jejich pomocí může zákazník provádět likvidace radioaktivních odpadl a uvolňování materiálů do životního prostředí.

 

Vyřazování a likvidace pracovišť

Monitory pro charakterizaci odpadů

řada WAM Monitory pro charakterizaci odpadů

Monitory řady WAM jsou určeny především pro kvantitativní a kvalitativní charakterizaci radioaktivních odpadů uložených v sudech s různou výškou, tvarem a hmotností. 

Detail

Monitor odpadů

WAM-300 Monitor odpadů

Monitor je určen pro kvantitativní a kvalitativní charakterizaci radioaktivních odpadů. Lze použít také při uvolňování odpadů do životního prostředí.

Detail

Monitor odpadů

WAM-200 Monitor odpadů

Monitory řady WAM-200 jsou určeny pro kvantitativní a kvalitativní charakterizaci radioaktivních odpadů v sudu.

Detail

Monitor pro uvolňování materiálů do životního prostředí

FRM-24 Monitor pro uvolňování materiálů do životního prostředí

Monitorovací zařízení k měření aktivity radionuklidů v odpadních materiálech před jejich uvolněním do životního prostředí. Zařízení je určeno pro menší objemy materiálů

Detail

Monitor pro uvolňování do životního prostředí

FRM-02 Monitor pro uvolňování do životního prostředí

Zařízení pro uvolňování materiálů do životního prostředí. Vhodné pro decommisioning jaderných elektráren

Detail

Zařízení pro uvolňování velkoobjemových materiálů

FRM-06 Zařízení pro uvolňování velkoobjemových materiálů

Komplexní monitorovací zařízení k měření aktivity radionuklidů v odpadních materiálech uložených ve standardních kontejnerech nákladních vozidel.

Detail

Poptat u výrobce

Kalibrační laboratoře

Přístoje a zařízení pro detekcií ionizující záření podléhají, v souladu s legislativními nebo místními požadavky, pravidelné kalibraci a ověřování v metrologických ozařovnách.

Pro splnění metrologických požadavků, které jsou kladeny na měřicí přístroje a zařízení, jsme vyvinuli spolehlivý systém metrologické ozařovny:

Systém metrologické ozařovny zahrnuje

 • Ozařovač
 • Kalibrační lavice
 • Software pro řízení celé technologie.

Kalibrační laboratoře měřidel ionizujícího záření

Kalibrační laboratoře měřidel ionizujícího záření

Laboratoře VF umožňují provádět rychlé, bezpečné a spolehlivé kalibrace širokého spektra měřidel radiačních veličin

Detail

Gama ozařovač

GI-02 Gama ozařovač

Ozařovač pro 2 gama zářiče

Detail

Kalibrační lavice

CB-60 Kalibrační lavice

Kalibrační lavice CB-60 určena pro přesné umístění kalibrovaného přístroje do svazku ionizujícího záření.

Detail

Gama ozařovač

GI-07 Gama ozařovač

Metrologický ozařovač pro 7 gama zářičů.

Detail

Gama ozařovač

GI-01H Gama ozařovač

Ozařovač pro 1 gama zářič 60Co

Detail

Gama ozařovač

GI-01L Gama ozařovač

Ozařovač pro 1 gama zářič 137Cs

Detail

Kalibrační box

GI-B2 Kalibrační box

Slouží pro kontrolu a kalibrace přístrojů pro měření gama záření v rozsahu od μGy/h až do 150 Gy/h.

Detail

Gama ozařovač

IG-13 Gama ozařovač

Radionuklidový ozařovač, zdroj homogenního kolimovaného svazku gama záření vhodný pro SSDL laboratoře

Detail

Panoramatický gama ozařovač

PGI-01 Panoramatický gama ozařovač

Zařízení pro kalibrace a testování dozimetrů nekolimovaným gama zdrojem ionizujícího záření

Detail

Neutronový ozařovač

NI-01 Neutronový ozařovač

NI-01 je neutronový ozařovač pro kalibrace a testovaní zařízení, která měří a signalizují tok neutronů

Detail

Neutronový ozařovač

NI-08 Neutronový ozařovač

Neutronový ozařovač osazený 7 radionuklidovými zářiči slouží jako referenční zdroj toku neutronů. Bývá obvyklou součástí kalibračních laboratoří pro měřidla dávkového příkonu a dávky neutronového záření

Detail

Kalibrátor osobních dozimetrů

BC-03, BC-03G Kalibrátor osobních dozimetrů

Komfortní a bezpečná kalibrace elektronických osobních dozimetrů zdroji záření beta (BC-03) nebo beta a gama (BC-03G).

Detail

Systém řízení metrologické laboratoře

DARS Systém řízení metrologické laboratoře

Řídící systém pro celkové zajištění provozu laboratoří provádějících kalibrace měřidel ionizujícího záření

Detail

Poptat u výrobce

Pro potřeby našich zákazníků vyvíjíme celou řadu uživatelsky přívětivých ručních měřidel.

VF přenosné a laboratorní přístroje jsou primárně určené k detekci ionizujícího záření, měření kontaminace, dávkového příkonu nebo neutronového toku.

DU-Přenosné laboratorní přístroje

Přenosný monitor povrchové kontaminace

Radcount-3 + SFP-100 Přenosný monitor povrchové kontaminace

Radcount-3 se sondou SFP-100 je přenosný ruční přístroj primárně určený pro měření povrchové kontaminace.

Detail

PŘENOSNÝ MONITOR PDE NEUTRONŮ

PNM-02 PŘENOSNÝ MONITOR PDE NEUTRONŮ

Přenosný monitor PNM-02 je určen pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu Ḣ*(10) v polích neutronového záření.

Detail

Přenosné monitory kontaminace

PAM-100 Přenosné monitory kontaminace

Přenosný ruční přístroj pro měření povrchové aktivity radionuklidů alfa, beta a gama.

Detail

Přenosné monitory kontaminace

PAM-170 Přenosné monitory kontaminace

Ruční přenosné přístroje se scintilačními detektory bez použití plynu. Určeno pro měření povrchové aktivity radionuklidů alfa, beta a gama. 

Detail

Přenosné monitory kontaminace

PAM-525 Přenosné monitory kontaminace

Ruční přenosné přístroje určené pro současné měření povrchové kontaminace radionuklidy alfa / beta a příkonu dávkového ekvivalentu gama. Umožňují rychlé a uživatelsky přívětivé měření velkých ploch.

Detail

Měřicí komora

MK-30P Měřicí komora

Zařízení určené pro laboratorní měření aktivity vzorků s požadavkem na vysokou spolehlivost

Detail

Mnohokanálový spektrální analyzátor

MCA-1000 Mnohokanálový spektrální analyzátor

Mnohokanálový analyzátor pro připojení scintilačních detektorů. Vhodný pro laboratorní měření aktivity vzorků

Detail

Poptat u výrobce

DU-Manipulace se zdroji ionizujíícího záření

Manipulace a nakládání se zdroji ionizujícího záření jsou nedílnou součástí našich aktivit. Dodáváme, testujeme a vyměňujeme uzavřené radionuklidové zářiče.

Jsme vybaveni všemi potřebnými povoleními dozorných orgánů.

Provozujeme vlastní technologií horké komory. Pro přepravu uzavřených radionuklidových zdrojů máme k dispozici řadu vlastních certifikovaných kontejnerů a transportních obalových souborů.

V rámci nakládání se zdroji ionizujícího záření samozřejme poskytujeme odpovídající služby spojené s přebíjením radioaktivních zdrojů v různých typech ozařovačů, kalibraci monitorů kontaminace plošnými radionuklidovými zářiči apod.

Horká komora

Horká komora

Komplexní pracoviště pro práci s vysokoaktivními radionuklidovými zářiči, vybavené ručními manipulátory

Detail

Poptat u výrobce

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění