Společnost VF, a.s., na základě oprávnění MZ ČR  č.j. 11712/2014-37/OZS ze dne 24.1 2015 a v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách v platném znění a s vyhláškou č. 410/2012 Sb. o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření, provádí externí klinické audity pro všechny oblasti lékařského ozáření, a to:

 • radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie,
 • nukleární medicíny,
 • radioterapie.

 

V případě Vašeho zájmu o provedení externího klinického auditu nás prosím kontaktujte na:

Jiří Hlavička
E–mail: jiri.hlavicka@vf.cz
Tel.:     +420 516 428 614
Mobil: +420 602 518 880

 

Oprávnění Ministerstva zdravotnictví České Republiky

Pravidla hodnocení pro jednotlivé oblasti lékařského ozáření

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění